Friskrivning från Svenska Lotto

Take That Ltd. och Svenska-lotto.com är på intet sätt anslutna till, samarbetar med eller är godkänd eller rekommenderad av någon av de officiella arrangörerna av Svenska Lotto.

Informationen som finns på Svenska-lotto.com är enkom för spelare och presumtiva spelare hos Svenska Lotto. Dessa sidor är enbart i informationssyfte och är inte avsedda att uppmuntra deltagande i Svenska Lotto eller andra lotterier. Informationen på den här webbplatsen utgör inget erbjudande eller någon inbjudan att delta i något lotteri hos Svenska-lotto.com.

Svenska-lotto.com tillhandahålls kostnadsfritt för dig och vi strävar efter att på bästa sätt presentera webbplatsen inklusive information, nyheter och lotteriresultat. Du kan dock inte förutsätta att Svenska-lotto.com är felfri eller att webbplatsen är lämplig för just ditt specifika syfte. Sök professionell specialistrådgivning där så krävs. Lotteriresultaten som publiceras på våra sidor ska inte tas för givna, eftersom det finns risk för fel, och alla vinnande och inte vinnande lotter måste dubbelkollas.

Länkar som finns under webbplatsen Svenska-lotto.com är enbart avsedda som en service till dig och innebär inte att Svenska-lotto.com rekommenderar eller godkänner några andra webbplatser, deras innehåll eller de organisationer som sköter dem.